Examens

De examens bij de WAKO worden volgens de Interationale richtlijnen afgenomen. Als er afgeweken wordt van de richtlijnen moet dit in overleg met WAKO Nederland.

Alle Dan examens worden door WAKO Nederland afgenomen waarbij minstens 1 lid van de examencommissie aanwezig is.

Bekijk de Nederlandstalige exameneisen hier beneden. Voor vragen graag mailen naar wakonederland@hotmail.com